Ma ünnepli névnapját: Bertalan Holnap: Lajos, Patrícia

Címünk:
Carissimi n. f.,
Nám. 1. mája 3382/10-12.,
811 06 Bratislava
E-mail: carissimi2002 [kukac] gmail.com
Telefon: 00421 907 812 236

akadalymentes 01

  • Home
  • Hírek, események

Erzsike, Isten veled!

poganyerzsebet Nehéz elfogadni a visszafordíthatatlant – hogy a lét és nemlét mezsgyéjét átlépve nincs visszaút. 

Sok-sok éve ismertük egymást – egy városban nőttünk fel, Erzsike nővére, aki az idősebb testvér szerepéből a három elárvult testvérének felnevelője lett, Karola, osztálytársam volt.

Akkor találkoztunk újra, amikor két kisgyermek édesanyjaként nekivágott az egyetemi tanulmányainak.

Kitartása, munkabírása szinte nem ismert határokat. Együtt dolgoztunk az Együttélésben, aztán Magyarországon folytatta a munkát, Csoóri Sándor, Csóti György és Dobos László munkatársaként.

Mikor a Magyarok Világszövetségében tovább nem találta a helyét, hazajött, hisz itt sem voltunk bövében az elkötelezett, tenniakaró emberekben… Nevéhez kötődik a SZAKC megalakítása. a felvidék.ma hírportál elindítása. Munkájáért több elismerést kapott, 2015-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjével tüntették ki.

Szociális érzékenységét gyerekkorából hozta magával – korán került árvaságra, s azt tapasztalta, hogy a szülővárosa közössége nem engedte el a bajbajutott ember kezét.

Elkötelezett tagja volt a Carissimi kuratóriumának, soha ki nem fogyott a javaslatokból, ötletekböl, mit lehetne és kelllene tenni azoknak a családoknak az érdekében, akik segítség híján nehezen birkóznak a rájuk zúduló napi teherrel. Így hívta életre a Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálatot is, hisz a bajban nehéz más nyelven megfogalmazni azt, amit anyanyelven is nehéz kimondani…

Hitte, hogy „figyelnünk kell egymásra, és kötelességünk segíteni az elesettek gondjain…”

Hiányát sokáig érezni fogjuk.

A Carissimi nevében: Bauer Edit

Nyomtatás E-mail

Megjelent a Carissimi 2018/2. száma

 A tartalomból:
Rácz Jolán: Az igazgyöngy csodája
Dr. Kiss László: A fogyatékos értelem híres magyar kutatója: Szondi Lipót
Arckép: Köböl Tibor szociális tanácsadó
Ondrejcsák Eszter: „Esély a munkában, esély az életben!” – hallássérültek segítése
A Parkinson-kór és a beszédérthetőség zavara – beszélgetés Cséfalvay Zsolt logopédiaprofesszorral
Kozma Szabolcs: Baráti és szakmai kapcsolat a logopédián keresztül    
Strédl Terézia: Az észbeli képességek és a boldogság nem mindig járnak együtt
Csivre Zsuzsanna: Integráció az óvodában és alapiskolában
Barthalos Réka: Megalakult a Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulása
Hóka Tímea: Achilles-futás
A szenvedély összeköt – téli paralimpiai játékok 2018
Molnár Ildikó: Autisták munkában
A pszichológus válaszol – Boros Dóra Barbara rovata
Tapasztalatcsere a fogyatékosságügyi szakpolitikában és gyakorlatban – V4-es konferencia
Szabó Rezső emlékére
Sztakó Zsolt: Búcsú Stephen Hawkingtól
Magyar–szlovák és szlovák–magyar szótár

A lap innen letölthető.

Nyomtatás E-mail

Versfesztivál a költészet napján

A Galántai Értelmi Sérülteket Segítő Társulás ezúttal is a Carissimi Nonprofit Alappal közösen szervezte meg az április 11-i hagyományos versfesztivált. Ez a nap azért is különleges volt, mert szüleik és segítőik kíséretében immár 10. alkalommal gyűltek össze az irodalomkedvelő fiatalok – Zseliztől Szencig –, hogy verssel, mesével, sőt énekkel ünnepeljék meg a magyar költészet napját. A galántai Kodály Zoltán Gimnázium tanulói műsorral köszöntötték őket. A Pázmány-házban minden eddiginél többen, huszonheten mutatták be tudásukat. Szorgalmuk, kitartásuk jutalma pedig a délutáni meglepetés koncert, a megzenésített verseket előadó Sipos Dávid – Vadkerti Imre – Zsapka Attila trió óriási sikert arató műsora volt.

Nyomtatás E-mail

Autizmus-világnap Marcelházán

Április 2-a az autizmus világnapja. A világon több tízmillió ember él autizmussal, ezzel a széles spektrumú, változatos formában jelentkező fejlődési zavarral, amely-nek következtében a társas viselkedés, a kommunikációs készségek és a gondolko-dás fejlődése sérül.
Ebben az évben Marcelháza is csatlakozott a Ragyogj kékben kampányhoz az egészségkárosodottak helyi szervezete, valamint a község szociális munkásainak kezdeményezésére. Bekapcsolódtak a helyi magyar tanítási nyelvű alapiskola kilen-cedikesei, az ógyallai speciális alapiskola kihelyezett részlegének tanulói és peda-gógusai, valamint az érintett szülők, családtagok és támogatók.
Április 4-én délelőtt fél tízkor az alapiskola előtt kék ruhába öltözve gyülekeztünk, minden résztvevőnek kék szalagot tűztünk ki, a gyermekek pedig kék lufit kaptak, így indultunk figyelemfelkeltő sétánkra a kultúrházba. Ott kék színű virágokat tűz-tünk a faliújságra, ugyanis a kék az autisták elfogadásának szimbóluma. Keszegh Emma 9. osztályos tanuló előadásában meghallgattuk egy autista lány versét, majd dr. Rácz Jolán, az egészségkárosodottak helyi szervezetének elnöke, érintett szülő tartott előadást az autizmusról. A program zárásaként szélnek eresztettük a kék lufi-kat.
Köszönetemet szeretném kifejezni minden résztvevőnek, támogatónak. Bízom ben-ne, hogy a jövőben az érintettekre nagyobb figyelem irányul, és az emberek mindig nagyobb számban csatlakoznak az ilyen jellegű kezdeményezésekhez.
                                            Mgr. Gál Denisza szociális munkás

Nyomtatás E-mail

Ajánlja fel adója 2%-át a Carissiminek

Az adófelajánlásoknak köszönhetően tavaly tizenhét, fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családnak nyújtottunk támogatást külföldi orvosi kivizsgálásra, külföldi és itthoni rehabilitációra, valamint gyógyászati segédeszközök vásárlásához. Hozzájárultunk fogyatékos gyermeket nevelő családok kovácspataki nyári táborának költségeihez, és 150 személy a mi támogatásunkkal vehetett részt a budapesti állatkertben tartott sérült gyermekek napján.
Februárban részt vettünk Az esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? című konferencián, melyet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartottak Budapesten. Jelen voltunk a Dunaszerdahelyi Értelmi Sérülteket Segítő Társulásról szóló, Életképek című kiadvány bemutatóján. Dunaszerdahelyi helyszínen, harmadik alkalommal szerveztük meg a Sérült gyermek/felnőtt a családban – hogyan tovább? című fórumot szülőknek és szakembereknek.
Áprilisban kilencedszer voltunk társszervezői az értelmi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának.
Májusban a balassagyarmati Éfoész Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület meghívására részt vettünk az önálló életvitel napján.
Júniusban meghívásunkra nagy sikerű koncertet adott Dunaszerdahelyen Halász Judit fogyatékossággal élő fiataloknak, átlagos fejlődésű óvodásoknak, kisiskolásoknak és kísérőiknek. Az Európai Néppárt támogatásával társszervezői voltunk Galántán az autista gyermeket nevelő szülők és szakemberek részére meghirdetett szakmai napnak.
Júliusban a Carissimi képviseletében Bauer Edit kuratóriumi tagot megválasztották a kormány mellett működő kisebbségi bizottság tagjának.
Szeptemberben meghívott szervezetként bemutattuk tevékenységünket Brüsszelben, az Európai Parlamentben. A Családlánc szervezésében, a Carissimi közvetítésével fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok is megtekinthették a budapesti Operaházban a Bánk bánt.
Októberben meghívást kaptunk Budapestre, a Bliss Alapítvány megalakulásának 30. évfordulója alkalmából rendezett konferenciára. Sérült gyermekek és felnőttek rajzaiból készült kiállítással és kulturális műsorral ünnepeltük szervezetünk megalakulásának 15. évfordulóját Füleken. Ismét ott voltunk Dunaszerdahelyen a Kultúrával az akadályok ellen c. rendezvényen.
Novemberben részt vettünk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartott ötödik fogyatékosságtudományi konferencián és a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának érsekújvári tanácskozásán.
Decemberben a Családlánc meghívására részt vettünk az Első a család? – A modern ifjúság dilemmái címmel Brüsszelben az Európai Parlamentben rendezett konferencián. Pozsonyban a Közgazdaság-tudományi Egyetemen, a szociális gazdaság jó példáit ismertető konferencián bemutatkozott a Carissimi is.
Támogatóinknak (az SZK Kormányhivatala, Bethlen Gábor Alap, Opel Handycars, magánszemélyek) köszönhetően a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában tavaly is megjelentettük lapunk, a Carissimi hat számát; ezek elektronikus változata a korábbiakéval együtt letölthetők honlapunkról (www.carissimi.sk), ahol egyéb hasznos információkat is találhatnak. Ugyancsak jelen vagyunk a Facebook közösségi hálón: www.facebook.com/carissimina.
A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet – kuratóriuma térítésmentesen végzi munkáját –, tevékenységét tavaly a Bethlen Gábor Alap, az OTP Banka Slovensko, a Pozsonyi Magyar Intézet, a pozsonyi székhelyű B & K Kft., az Európai Néppárt, valamint jó szándékú emberek segítették pénzadományukkal, munkájukkal, adófelajánlásukkal.
Köszönjük a segítséget.


Egyúttal kérünk mindenkit, aki teheti, hogy idén is ajánlja fel adója 2 (ha önkéntes munkát végez, 3) százalékát szervezetünk, ezáltal a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok javára, s javasolja ezt másoknak is, hiszen minden eurót eljuttatunk azoknak, akik igazán rászorulnak. Köszönjük.

A jogi személyek és azok a természetes személyek, akik maguk készítik adóbevallásukat, az adóív megfelelő részébe írják be a Carissimi adatait: IČO: 31821910; právna forma: neinvestičný fond; obchodné meno/názov: Carissimi n. f.; sídlo-ulica: Nám. 1. mája; číslo: 10-12; PSČ: 81106; obec: Bratislava. Az alkalmazottak a nyilatkozatot töltsék ki, és az adó befizetését igazoló nyomtatvánnyal (ezt a munkaadójuk tölti ki) együtt április 30-áig juttassák el a lakhelyük szerint illetékes adóhivatalba. Ha szeretné, hogy felajánlása tényéről (nem az összegéről!) az adóhivatal értesítse szervezetünket, ezt x-szel jelölje be a nyilatkozat megfelelő rovatában. Fontos: idén már csak az újfajta nyomtatványokat fogadja el az adóhivatal!

A nyilatkozat innen letölthető                                                                                                                                                                                                                       A munkaadó által kitöltendő igazolás innen letölthető

Nyomtatás E-mail

További cikkeink...

Üzenjen a Carissiminek!

Kérdése van?
Írjon a Carissiminek!

Mi a Carissimi?

Segíteni szeretnénk sérült és egészségkárosodott gyermekeket nevelő, főként magyar családoknak súlyos gondjaik leküzdésében. Tovább...

carissimi intro

Hogyan segíthet?

Adója 2%-ával támogathatja a Carissimit,
vagy közvetlenül utalhat számlánkra.

Tovább...

carissimi 2018 4 Page 01

Carissimi folyóirat

A Carissimi legújabb száma
ide kattintva online elérhető!

Apertura de cuenta bet365.es