Ma ünnepli névnapját: Árpád, Árpádina Holnap: Gabriella

Címünk:
Carissimi n. f.,
Nám. 1. mája 10-12
811 06 Bratislava
E-mail: carissimi2002@gmail.com
Telefon: 00421 907 812 236

akadalymentes 01

Adventi koncert Pozsonyban

2018. december 17-én 17.30-kor a Muzsikás együttes és Petrás Mária lép fel a pozsonyi ferencesek templomában. A koncertet követően pénzadományt lehet felajánlani a szlovákiai magyar
nagycsaládosok részére, valamint a Carissimi lap javára. Köszönjük.

Nyomtatás E-mail

Megjelent a Carissimi 2018/5. száma

A tartalomból:
Lampl Zsuzsanna: Konfliktus a csúszda körül
Dr. Kiss László: Volt egyszer egy Erzsébet Egyetem…
Szücs Marianna: ADHD felnőttkorban. Mit tanulhatunk tőlük? 1. rész
Pajor Emese – Lipták Zsuzsanna: Látássérült személyeket ellátó intézmények és intézményrendszer Szlovákiában II.
Melecski Júlia: A neurofeedback terápia napjainkban
Tudásformáló rendezvény az autizmusról
A feltétel nélküli elfogadásról – a Carissimi szakmai napja Komáromban
Sajátos nevelési igényű gyerekek között Angliában és Tanzániában – beszélgetés Tóth Nagy Évával
Egy anya, aki nem ismer lehetetlent – Gyeszat Aranka és László története
Paragrafus – Köböl Tibor rovata
Bencze Piroska: Csupa öröm az élet...
Sztakó Zsolt: A Magas Hivatal packázásai
Magyar–szlovák és szlovák–magyar szótár

A lap innen letölthető.

Nyomtatás E-mail

A feltétel nélküli elfogadásról – szakmai napot tartott Komáromban a Carissimi

Akadálymentesítés a szívekben és a fejekben címmel szakmai napot tartott október elején a Carissimi Nonprofit Alap. A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara és a Komáromi Protestáns Nőegylet társszervezésében megvalósult, nagy érdeklődés övezte rendezvénynek a Selye János Egyetem Konferencia-központja adott otthont.
A hallgatóság soraiban nemcsak szakemberek: pedagógusok, pszichológusok, gyógypedagógusok, segítők, hanem szülők és akadályozott fiatal felnőttek is ültek, köztük balassagyarmati vendégek is, és érdeklődéssel hallgatták az előadókat, valamint az értelmi sérült fiatalok galántai versfesztiváljának résztvevőit: Árendás Katalint, Nagy Zsuzsannát és Siliga Andreát – az ő tolmácsolásukban vers, dal, mese hangzott el.
Az egybegyűlteket Lévai Attila, a Református Teológiai Kar dékánja és Bauer Edit, a Carissimi kuratóriumának tagja köszöntötte. A levezető elnök Forró Zsuzsanna gyógypedagógus, a dunaszerdahelyi gyógypedagógiai tanácsadó vezetője volt.
Strédl Terézia pszichológus-gyógypedagógus, a SJE tanszékvezetője nyitóelőadásában többször is hangsúlyozta: a másság elfogadása a megfelelő szóhasználattal is kifejezhető. A fogyatékos megnevezés bántó és kirekesztő lehet, míg az akadályozott a lényeget fejezi ki. Szerinte fontos kiemelni a feltétel nélküli elfogadást. Nemcsak a családban kell elsajátítani a nem dirigálni, nem kritizálni alapelvet, hanem szélesebb körben – az egész társadalomban is. Tudatosítani kell: a tisztelet mindenkinek jár.
Fábri Lászlóné szociális munkás, a Nógrád megyei Éfoész Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület alelnöke az önérvényesítés jelentőségéről tartott előadást. Lényeges, hogy a fogyatékossággal élő emberek a mindennapokban tudják képviselni és merjék felvállalni önmagukat, képesek legyenek érvényesíteni érdekeiket: meg tudjanak állni az épek világában. Magyarországon az önérvényesítő csoportokban folyó képzést önérvényesítő kézikönyv és munkafüzet segíti.
Dunkel Norbert négy év múltán tért vissza hozzánk. A sokoldalú debreceni zenetanár, filozófus, előadóművész és zeneszerző, a magyarországi zeneterápia egyik úttörője zene- és meseterapeutai tapasztalatait adta át. A zene lényegéről és sokféle hatásáról szóló, nagyszerűen felépített, sokfelé ágazó, mégis összefogott, önmagában teljesnek mondható előadása után (amelynek feszességét kiválóan előadott zenei betétek oldották), délután a mesével folytatta. A mai gyermekek elhanyagoló társadalomban, figyelem, szeretet és rájuk szánt idő nélkül nőnek fel. A mesélés kiváló alkalom a szeretetmegnyilvánulásra, élethelyzetek értelmezésére, elfogadására, helyes megélésükre. Ugyanis az igazi mese nem akármilyen történet, hanem a valóság fantasztikus másolata. Az a közeg, amelyben a felnövekvő-felnövelendő gyermeknek a felnőtthöz fűződő kapcsolata még közeli, személyes – mondhatni, akadálymentes. A mese egyensúlyt és harmóniát teremt. „Dunkel Norbert minderről úgy beszélt, mintha maga is személyes jó barátunk volna, az előadó és hallgatósága között nem volt távolság. Előadásmódja egészségeset és akadályozottat egyaránt magával ragadott, elhittük neki, hogy a süteményes papírtányér a ragyogó nap, és ámulva néztük, hogyan válik kezében a menzáról felhozott kanál és villa a rögtönzött mese szereplőjévé. És megtapasztalhattuk a mese gyógyító erejét. Köszönjük” – fejtette ki véleményét az egyik résztvevő. Az előadó Mese-beszéd – a meseterápia alapjai című könyve a dunkelnorbert.hu honlapról letölthető.
M. Nagy László Helembán élő fotóművész az ipolytölgyesi szeretetotthon mindennapjairól nagy empátiával készült, díjnyertes kisfilmjeit mutatta be. A látottak mélyen megérintették a teremben ülőket, sokuknál a zsebkendők is előkerültek.
Az előadások alatt két másik teremben foglalkozásokat tartottak sajátos nevelési igényű gyermekek és fogyatékossággal élő fiatalok számára. Volt zenés foglalkozás Süll Kinga egyházzenésszel, az egyetem óraadó tanárával és önérvényesítő csoportfoglalkozás Fábri Lászlóné irányításával, Sylvia Beblavá, Halász Márta, Hosnedl Natália, (Komáromi Karitász), Szabó Márta (Sárga Rózsa PT, Kisújfalu) és Zupko Mária (Carissimi) pedig kézműves-foglalkozást tartott. Volt gyöngyfűzés, papírhajtogatás, ragasztás, nyírás, képeslapkészítés, angyalkafestés, pamutmadárka-készítés. Az elkészült tárgyakat boldogan és a jól végzett munka örömével vitték haza. Nem egy közülük karácsonyi meglepetésként szolgál majd.
Köszönjük minden segítőnknek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez: az előadóknak, foglalkozásvezetőknek, Körtvélyesi Piroskának, a Komáromi Protestáns Nőegylet elnökének és férjének; a nőegylet tagjainak köszönjük a sok finom süteményt, a szívüket sütötték bele. Köszönetünket fejezzük ki a Bethlen Gábor Alapnak és Csáky Pál EP-képviselőnek az anyagi támogatásért, a Selye János Egyetem vezetőségének a helyszín biztosításáért, M. Nagy Lászlónak a helyszínen készített fényképekért, Csiffáry Ildikónak, a zeneiskola tanárának a hangszerért, s az önkéntes egyetemi hallgatóknak.
Reméljük, hogy ez a nap is hozzájárult az ép és a sérüléssel küszködő emberek közötti akadályok leküzdéséhez.

Nyomtatás E-mail

Megjelent a Carissimi 2018/4. száma

A tartalomból:
Major Árvácska: Hétköznapi mennyország
Dr. Kiss László: Betegen is egészséges maradt: Stephen Hawking
Szücs Marianna: ADHD felnőttkorban
Pajor Emese – Lipták Zsuzsanna: Látássérült személyeket ellátó intézmények és intézményrendszer Szlovákiában I.
Hanuliak Ildikó: Nemzetközi konferencia Nagymegyeren
A feltétel nélküli elfogadás hajléka – Írisz Ház, Sepsiszentgyörgy
„Légy velünk sikeres!” – Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft., Érd
Pongrácz Éva: A méltányos kereskedelem – fair trade
Paragrafus – Köböl Tibor rovata
Emberi módon élni – intézményiférőhely-kiváltás Ekecsen
Postánkból: Szeretethíd Hetényen
Jótékonysági koncert Andráskáért
Melaj Erzsébet: Az első modern festő – Francisco Goya
M. Nagy László: Elmondanám, ha érdekel
Sztakó Zsolt: Az érzelmi intelligenciáról
Magyar–szlovák és szlovák–magyar szótár

A szám innen letölthető.

Nyomtatás E-mail

Megemlékezés a gyermek áldozatokról

Megemlékezés a gyermek áldozatokról

Június 11-én a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség (MAGYISZ) a Carissimi Nonprofit Alappal közösen koszorúzással egybekötött megemlékezést tartott Nagymagyaron. A magyar alapiskola falán lévő emléktáblát, mely a holokauszt gyermek áldozatainak s azoknak a gyermekeknek állít emléket, akiket az 1940-es évek vészterhes időszakában üldöztek, és akik a megpróbáltatásokba belehaltak, négy évvel ezelőtt avatták fel a MAGYISZ kezdeményezésére. Azóta minden évben megemlékeznek az ártatlan áldozatokról.

A megemlékezésen Pőcz Anna és Pőcz Sára elmondta Szabó Lőrinc Szeressétek a gyermekeket című versét, majd Bohák Csaba, az iskola igazgatóhelyettese köszöntötte a vendégeket és a tanulókat. Köszönetet mondott az együttműködésért, és reményét fejezte ki, hogy „a mai fiatalságnak is üzen ez a tábla azokról a szörnyűségről, amelyeken keresztül kellett mennie nemcsak Nagymagyar felnőtt- és gyermeklakosságának, hanem szinte egész Európának”.  

Orbán István, a MAGYISZ tiszteletbeli elnöke elmondta, hogy az 1945 utáni magyarüldözésről már nagyon fiatalon hallott, hiszen kollégiumi szobatársa is kitelepített család sarja volt. Nekik is emléket állít ez a tábla. Szerinte minden évben emlékezni kell, és amikor a gyermek áldozatokról esik szó, vissza kell emlékezni Trianonra is, amely előidézője volt a későbbi tragédiáknak. Arról is beszélt, hogy a Civil Szervezetek Nemzetközi Konföderációjának köszönhetően a MAGYISZ, melynek több felvidéki szervezet is tagja, számos szervezettel működik együtt a gyermekek jogaiért. Továbbra is az a céljuk, hogy valóban megtartassák azokat az alapdokumentumokat, amelyek védik a gyermekek jogait.

Kocsis Jánosné, a MAGYISZ elnöke is szólt az emlékezőkhöz. Mint mondta, úgy érzi, nem külföldre jött, hanem haza, és bízik abban, hogy a Carissimivel és a nagymagyari alapiskolával a hagyomány és a jó kapcsolat továbbfolytatódik, hiszen a megemlékezéseket a jövőben is meg szeretnék tartani.

A Carissimi nevében Bauer Edit és Zupko Mária kuratóriumi tagok koszorúztak.

Neszméri Tünde

A szerző felvétele.

Az ünnepség után a Civil Szervezetek Nemzetközi Konföderációja magyar tagozatának képviselői a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának vendégei voltak Komáromban. Lévai Attila dékán, Somogyi Alfréd dékánhelyettes, Strédl Terézia és Németh Mária egyetemi oktatókkal közösen keresték az együttműködés lehetőségeit és azokat a motivációkat, amelyekkel elmélyíthető a fiatalok, főleg gyermekek nemzeti hovatartozása. Zupko Máriát a konföderáció dicsérő oklevélben részesítette, és társelnöknek választotta.

 

Nyomtatás E-mail

Megjelent a Carissimi 2018/3. száma

A tartalomból:
Szászi Zoltán: Lázálom – kiszolgáltatottságról és méltóságról
Dr. Kiss László: „A „szegények orvosa”: Boldog Batthyány-Strattmann László
Sándor Anikó és mts.-ai: Önrendelkezés támogatott lakhatásban: egy participatív kutatás tapasztalatai    
Balázs Lilla: Kapcsolatközpontú állatterápia
Barthalos Réka: A korai fejlesztés fontossága
Rácz Jolán: Autizmus és hitélet    
Kitüntetés: Példakép különdíj Rácz Jolánnak
Molnár Ildikó: Autizmusszimulátor
Bemutatjuk Jakus Jenőt, a mozgássérültek dunaszerdahelyi szervezetének elnökét    
A virágoknak nagy barátja volt – Auszten Szabolcs története
Versfesztivál: rendezvény, amelyre egész évben készülni lehet    
Tisztelet a könyveknek – Csótó László kiállítása
A pszichológus válaszol – Boros Dóra Barbara rovata
Czetli Mónika: Segítség Tittinek
Búcsú Pogány Erzsébettől és Bauer Győzőtől
Könyvajánló: Bendegúz, a kerekesszékes világjáró
Magyar–szlovák és szlovák–magyar szótár

A lap itt elérhető!

Nyomtatás E-mail

Köszönetnyilvánítás

A május 6-án elhunyt Pogány Erzsébet és a május 11-én elhunyt dr. Bauer Győző akadémikus végső búcsúztatásán összegyűlt pénzadományt mindkettőjük családja a Carissimi Nonprofit Alap javára ajánlotta fel.
A Carissimi kuratóriuma köszönetét fejezi ki ezért a nemes gesztusért. Az összegyűlt 4682 eurót a rászoruló családok támogatására fordítjuk.

Nyomtatás E-mail

További cikkeink...

Üzenjen a Carissiminek!

Kérdése van?
Írjon a Carissiminek!

Mi a Carissimi?

Segíteni szeretnénk sérült és egészségkárosodott gyermekeket nevelő, főként magyar családoknak súlyos gondjaik leküzdésében. Tovább...

carissimi intro

Hogyan segíthet?

Adója 2%-ával támogathatja a Carissimit,
vagy közvetlenül utalhat számlánkra.

Tovább...

carissimi 2018 4 Page 01

Carissimi folyóirat

A Carissimi legújabb száma
ide kattintva online elérhető!

Apertura de cuenta bet365.es