Ma ünnepli névnapját: László Holnap: Levente, Irén

Címünk:
Carissimi n. f.,
Nám. 1. mája 10-12
811 06 Bratislava
E-mail: carissimi2002@gmail.com
Telefon: 00421 907 812 236

akadalymentes 01

Újdonságok a jogszabályokban 2017-ben

Változás a társadalombiztosításról szóló, 461/2003-as sz. törvényben:
2017. január elsejétől az állam fizeti a nyugdíjbiztosítást azok számára, akik gondozási díjban részesülnek, illetve akik legalább havi 140 órában személyi segítőként működnek, mégpedig abban az esetben, ha nincs nyugdíjbiztosításuk, nem mentek korkedvezményes nyugdíjba, és nem rokkantnyugdíjasok, de mint gondozók vagy személyi segítők bejelentkeztek nyugdíjbiztosításra. Újdonság, hogy a nyugdíjbiztosítás időtartamának nincs felső határa (korábban legfeljebb 12 év lehetett).
Mindehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük: az érintetteknek ki kell tölteniük egy regisztrációs nyomtatványt (Registračný list FO), és benyújtaniuk a Szociális Biztosítóhoz; ha változik a gondozó / személyi segítő vagy a gondozott/segített személye, ellenőrizni kell, hogy továbbra is folyamatban van-e a nyugdíjbiztosítás, nehogy megszakadjon az időtartama. A biztosítás időtartama akkor szakadhat meg, ha valaki egyéb bevételei alapján fizeti a biztosítást, továbbá, ha rokkantnyugdíjassá válik, vagy ha a gondozott személy nagykorú lesz.
Változások a súlyos fogyatékossággal élők anyagi támogatásáról szóló, 447/2008-as sz. törvényben:
Valószínűleg kevesen vannak olyanok, akik ne hallottak volna róla, hogy a gondozási díj összege 2017. január elsejétől 27 euróval emelkedik. Egyúttal megváltozott a gondozási díj összegére kiható jövedelemhatár: a gondozott személy jövedelme miatti gondozásidíj-csökkentés most már csak a létminimum 1,7-szeresét meghaladó jövedelem után történik. Tavaly decemberig ez a szorzó 1,4 volt.
A 27 eurós emelést nem tudom pozitívan értékelni: bár a gondozók bizonyára minden eurónak örülnek, ez az összeg túl kevés az életminőség-változáshoz. A jövedelemhatár emelése viszont kedvező változás, hiszen a gondozói díj összegét ezentúl csak a 336,75 eurót meghaladó jövedelemnél fogják csökkenteni; korábban ez az összeg 277,33 euró volt.
További jelentős változások történtek a jövedelem vizsgálatának szabályaiban. Ezentúl nem számít jövedelemnek az egészségkárosodás okozta hátrányok leküzdésére szolgáló adomány és az adott naptári évben egy felnőtt személynek juttatott, a létminimum 12-szeresét, azaz 2377,08 eurót meg nem haladó pénzadomány sem, amelyet pl. segédeszköz-vásárlásra, gyógykezelésre, rehabilitációra fordítanak. Ilyen esetekben ezentúl nem csökkentik vagy vonják meg a gondozói díjat, illetve más anyagi támogatást.
Itt feltétlenül meg kell említeni, hogy a fogyatékossággal élő személyek képviselői részt vettek a törvény társadalmi vitájában. Több javaslatukat figyelmen kívül hagyták, pl. a személyi segítők díjazásának emelését, de azért sikert is elkönyvelhettek: a cisztás fibrózisban szenvedő gyermekek szülei követelésének eleget téve ezentúl ilyen diagnózis esetén is igényelhető támogatás személygépkocsi-vásárláshoz. Érdekesség, hogy az anyagi támogatásokról szóló törvényben még ebben a választási ciklusban, legkésőbb 2019-ben, nagyobb változások várhatók.
Változás a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium 7/2009-es sz. rendeletében:
A rendeletet, amely tartalmazza a segédeszközök listáját, és meghatározza a megvásárlásukhoz nyújtott támogatás maximális összegét, első alkalommal módosították. A listán szereplő segédeszközök vásárlására a munka-, szociális és családügyi hivatalokban lehet támogatást igényelni.
A piaci ár megváltozásával összhangban huszonöt segédeszköznek módosult az ára. Némelyikét emelték, másokét csökkentették. Például a személyi számítógép esetében a csökkenés 400 euró, az új ár: 1200 euró.
A listáról hat segédeszközt (fényindikátor, fax, író telefon, telefonkagyló-tartó, írógép, vaknavigátor) töröltek, négy újat (hordozható rámpa, számítógép érintés nélküli vezérlésére szolgáló készülék – a programot is beleértve, vécécsészére szerelhető zuhanyozóülőke, hordozható digitális felolvasókészülék) pedig felvettek rá.
A minisztériumi rendelettel kapcsolatban fontos tudni, hogy gyakran összetévesztik egymással a „segédeszköz árából maximálisan figyelembe vehető összeg” és a „támogatás összege” fogalmakat. Nem ugyanarról van szó. A segédeszköz árából maximálisan figyelembe vehető összeg az az összeg, amelyből kiszámítják a támogatást, és amely a felső határt jelenti abban az esetben, ha a segédeszköz drágább. Ha pl. a segédeszköz árából maximálisan figyelembe vehető összeg 1000 euró, de maga a segédeszköz 2000 euróba kerül, akkor a támogatás nagyságát az ezer euróból számítják ki, és ezt az összeget az igénylő anyagi helyzetéhez mérten még csökkenthetik is.
Kérdéseikre szívesen válaszol:
                                                                                     Köböl Tibor szociális tanácsadó
                                                                                     Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezete
                                                                                     e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
                                                                                     tel.: 0948/046 672

Nyomtatás E-mail

Paragrafus

Felmentés az üzembentartási díj fizetése alól
 
Az igénylés határideje: június vége
Azoknak a családoknak, amelyek villanyszámlát fizetnek, automatikusan havi 4,64 € üzembentartási díjat kell fizetniük a rádió- és televíziókészülékekért. Ezt idén januártól közvetlenül a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) szedi be, ezért azoknak, akik eddig mentesültek a fizetés alól, illetve kedvezményt kaptak, ismét igazolniuk kell a jogosultságukat. Ha ezt nem tették meg, június végéig még megtehetik.
A fizetési kötelezettség alól teljes felmentést kérhetnek azok a háztartások, ahol olyan személy él (egyedül vagy családtagjaival), akinek súlyosan egészségkárosodott személyek számára kiállított („ŤZP”, illetve „ŤZP/S”) igazolványa van; a díj felét fizetik azok a nyugdíjasok (a rokkantnyugdíjasok is, ha nincs ŤZP, illetve ŤZP/S igazolványuk), akiknek a nyugdíjuk mellett más bevételük nincs, és nem élnek közös háztartásban kereső személlyel; ugyancsak a díj felét fizetik az anyagi szükséghelyzetben levők. Az egészségkárosodott személyeknek a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) címére el kell küldeniük a súlyos egészségkárosodást tanúsító igazolványnak vagy annak a határozatnak a fénymásolatát, amellyel a munka-, szociális és családügyi hivatal elismerte az ilyen igazolványra való jogosultságot. A nyugdíjasoktól a nyugdíjuk megállapításáról szóló határozat másolatát kérik, valamint becsületbeli nyilatkozatot (letölthető a www.uhrady.rtvs.sk honlapról) arról, hogy nem élnek közös háztartásban kereső személlyel. Az anyagi szükséghelyzetben levőknek a munka-, szociális és családügyi hivataltól kell igazolást kérniük a szociális támogatás tényéről. Az említett iratokon kívül szükség van a készpénz-átutalási megbízás számára (SIPO-szám) vagy – annak az esetében, aki utalvánnyal fizeti be a díjat – az átutalás egyedi azonosítójára (variabilný symbol). Aki az igazolásokat 2013. június 30-áig elküldi az alábbi címek valamelyikére, januárig visszamenőleg visszakapja az időközben indokolatlanul lefogott összeget.
Postacím: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Az RTVS infovonala: 18288.
 
A személyi segítők figyelmébe
 
A személyi segítőknek április 2-áig el kellett készíteniük adóbevallásukat. Ezzel azonban nincs vége a múlt évi jövedelmükkel kapcsolatos kötelezettségüknek. Tudniillik a személyi asszisztenciából származó jövedelmükről szóló igazolást május 31-éig formanyomtatványon el kell juttatniuk az egészségbiztosítójuknak. A nyomtatvány Oznámenie o príjmoch za rok 2012 címmel az interneten is hozzáférhető. Fel kell rajta tüntetni a személyi asszisztenciából származó jövedelem és a kiadások különbözetét (összege az adóbevallás 12. oldalán található). Fontos tudni, hogy minden személyi segítő az első szerződésének megkötése után harminc napon belül köteles bejelentkezni az adóhivatalban. Ott adószámot (daňové identifikačné číslo) kap. Ugyanígy jelentkeznie kell az egészségbiztosítójánál is, de erre csupán nyolc nap áll rendelkezésére.
 
Új építési törvény készül
 
A jelenleg érvényes 36 éve lépett érvénybe. Bár számos alkalommal módosították, elavult, rugalmatlan, és nem felel meg a korszerű követelményeknek. A fogyatékossággal élő emberek abban bíznak, hogy az új törvény előírja az egyetemes (akadálymentes) tervezést. Akadálymentesnek akkor tekinthető a környezet, ha kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára lehetséges, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. Az egyetemes tervezés során például olyan bejárat épül, amelyet sérült és ép ember egyaránt használhat, nem kell külön bejáratot építeni a fogyatékossággal élőknek.
Köböl Tibor szociális tanácsadó

Nyomtatás E-mail

Szociális szolgáltatások díja

A Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás egyik szervezetétől megtudtuk, hogy városukban a sérültek napközi otthonában július elsejével radikálisan emelik a szolgáltatás díját. Most személyenként 7,50 €-t (a vidékiek 15-öt) fizetnek havonta, ehhez jön még a napi 1,60 € étkezési hozzájárulás. A megemelt összeg 67 € lesz, és az étkezési költségekkel együtt havonta 102 €-t kellene az érintett családoknak fizetniük. Többségük az anyagi helyzete miatt erre nem képes. Így a sérült családtagnak valószínűleg otthon kell majd maradnia, és ez életminősége romlásával járhat.

Mivel országos jellegű problémáról van szó, a munka-, szociális és családügyi minisztérium szociális szolgáltatási főosztályának igazgatójánál, Lýdia Brichtovánál érdeklődtünk az ügyben. Válaszát az alábbiakban foglaljuk össze.

A szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as sz. törvény 2012. március 1-jétől hatályos módosítása értelmében 2012. július 1-jétől a helyi és a megyei önkormányzatok által a felnőttkorúaknak nyújtott némely szociális szolgáltatás költségeinek 50%-át az érintetteknek kell fizetniük (72. §, 2. bek.). A fizetendő összeg emelése mind a kliensek, mind az önkormányzatok körében ellenérzést váltott ki, ezért a tervek szerint a parlament júniusi ülésén a képviselők tárgyalni fognak ennek a kötelezettségnek az eltörléséről. A módosítás elfogadása előtt volt, de utána is van lehetősége (73. §, 9. bek.) az önkormányzatnak hozzájárulni az alacsony jövedelmű kliensek költségeihez a szolgáltatás igénybevételekor. Némelyik élt is vele: általános érvényű rendeletben bevételi sávokat határoztak meg, ezekhez rendelték a kliensnek nyújtandó támogatás mértékét (pl. 200 €-ig 70, 250-ig 50, 300-ig 30%). Abban a városban is eljárhat hasonlóan az önkormányzat. 2012. március 1-jétől az önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások költségeihez az állam is hozzájárul. Ez az összeg egy kliensre a fogyatékossággal élők napközi otthonában havi 184 €, az idősotthonokban 320. Ennyivel csökkenthetők a kliensek kiadásai. Mivel a költségekhez való legalább 50%-os hozzájárulás kötelezettségének megszüntetése esetén is lehetősége lesz az önkormányzatnak a költségtérítés mértékének megszabására (0-tól 100%-ig terjedően), a kliensek és családjuk bevételének egy része továbbra is védelemben részesül. Ez azt jelenti, hogy akinek alacsony a jövedelme, annak nem kell a megemelt összegű díjat fizetnie. Ebben az esetben a szülőkre, illetve idős ember esetében arra a nagykorú gyermekre hárul a hiányzó összeg pótlása, akinek eltartási kötelezettsége van iránta. Ugyanakkor a hozzátartozók bevételét is védi a törvény: csak abban az esetben kötelesek hozzájárulni a családtag kiadásaihoz, ha bevételük meghaladja a létminimum 1,3-szeresét (ez jelenleg egy személyre kb. 247 €). Például egy négytagú család (szülők és két kiskorú gyermek) esetében 4-gyel szorozzuk a 247-et, vagyis a családnál 988 €-nak kell maradnia. Más példa: Ha a szülő bevétele 50 €-val haladja meg a 247 €-t, ennyivel kell hozzájárulnia a nagykorú gyermekének nyújtott szociális szolgáltatás díjához. Ha azonban 247 €-nál kevesebb a bevétele, nem kell fizetnie, a költségeket az önkormányzat állja úgy, mint eddig. A ki nem fizetett összeg viszont – legkésőbb az örökösödési eljárás során – behajtható.

Nyomtatás E-mail

Egyéni tanterv

Kedves Carissimi!
Fiam súlyos, veleszületett szívbetegségben szenved. Idén fejezi be az alapiskolát. Betegsége miatt nem mehet közösségbe, ezért egyéni tanterv szerint tanul. Mivel jó tanuló, gimnáziumba szeretne menni. Milyen feltételeket kell ehhez teljesítenie? Járásunk egyik gimnáziumában elutasítottak bennünket, most tanácstalan vagyok. Az is igaz viszont, hogy későn gondolkodtunk, és nem adtuk be sehová a jelentkezést. Tudnának-e nekünk tanácsot adni, hová fordulhatunk?

Válaszol: Matović Misák Judit, gyógypedagógus, Magán Gyógypedagógiai Tanácsadó Központ, Ógyalla

A jelentkezési ívet április 20-áig a nevelési tanácsadónak kell elküldenie a kiválasztott középiskolába. Mivel önök ezt az időpontot lekésték, kérvényezhetik, hogy gyermekük még egy évig az alapiskolában maradhasson (erre a 245/2008-as számú közoktatási törvény 22. §-ának 3. bekezdése értelmében a súlyosan egészségkárosodott gyermek 18 éves koráig lehetőség van). Jövőre a középiskolai jelentkezéshez ne felejtsék el csatolni a gyermekorvos, szakorvos, gyógypedagógus és pszichológus ajánlását. A törvény ugyan középiskolában is lehetővé teszi az egyéni tanterv szerinti tanulást, de erről ajánlatos érdeklődni az adott intézmény igazgatóságán.

Nyomtatás E-mail

Üzenjen a Carissiminek!

Kérdése van?
Írjon a Carissiminek!

Mi a Carissimi?

Segíteni szeretnénk sérült és egészségkárosodott gyermekeket nevelő, főként magyar családoknak súlyos gondjaik leküzdésében. Tovább...

carissimi intro

Hogyan segíthet?

Adója 2%-ával támogathatja a Carissimit,
vagy közvetlenül utalhat számlánkra.

Tovább...

carissimi 2018 4 Page 01

Carissimi folyóirat

A Carissimi legújabb száma
ide kattintva online elérhető!

Apertura de cuenta bet365.es