Ma ünnepli névnapját: Bertalan Holnap: Lajos, Patrícia

Címünk:
Carissimi n. f.,
Nám. 1. mája 3382/10-12.,
811 06 Bratislava
E-mail: carissimi2002 [kukac] gmail.com
Telefon: 00421 907 812 236

akadalymentes 01

Parkolási kártya

Ilyet az a súlyos fogyatékossággal élő személy igényelhet, aki állapota következtében gépkocsival történő egyéni szállításra jogosult, mindkét szemére vak, illetve akinek a fogyatékosságát vagy betegségét tartalmazza a súlyos egészségkárosodás pénzbeli kompenzálásáról szóló, 447/2008-as sz. törvény (legújabb módosítása 2018. július elsejétől hatályos) 18. sz. melléklete. A listát előző számunkban ismertettük.
Gépkocsival történő egyéni szállításra az a személy jogosult, aki nem tud eljutni a tömegközlekedési eszközökhöz, nem tud be- és kiszállni, illetve fogyatékossága miatt nem képes a tömegközlekedési eszközön olyan módon tartózkodni, hogy ne sérülne emberi méltósága. A lakhely szerint illetékes munka-, szociális és családügyi hivatalhoz benyújtott igényléshez orvosi szakvéleményt kell csatolni. Nem feltétel, hogy az igénylőnek saját gépkocsija legyen.
A parkolási kártyát jól láthatóan a szélvédő mögé kell helyezni. Használata csak a tulajdonosával összefüggésben engedélyezett, egyébként nem tehető ki. A fogyatékos személy vagy az őt szállító jármű vezetője használhatja a kerekesszéket ábrázoló piktogrammal jelzett parkolóhelyet, olyan helyen is várakozhat, ahol a várakozást jelzőtábla tiltja, szükség esetén olyan helyre is behajthat, ahová csak korlátozottan lehet gépkocsival behajtani, továbbá a gyalogoszónába is, ha ezzel nem veszélyezteti a közlekedést.
A parkolási kártya minden EU-tagországban használható, de utazás előtt érdemes érdeklődni vele kapcsolatban, mert a kedvezmények nem azonosak.


Autópályán – ingyen
Az autópálya-matricáról szóló törvény értelmében 2015. január elsejétől nem kell autópályadíjat fizetniük azoknak a fogyatékossággal élő személyeknek, akiknek van parkolási kártyájuk (korábban csak azokat mentesítették a díj fizetése alól, akik ún. benzinpénzt kaptak). A törvény értelmében több jogi személy is felmentést kérhet a díj fizetése alól, többek között a szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek, intézmények.
Ennek feltétele, hogy az érintett intézmény vagy személy kérvényezze a fizetés alóli felmentést. Ezt az év bármelyik időszakában megteheti. Két módja lehetséges: az interneten a www.eznamka.sk portálon keresztül vagy pedig személyesen. Akik személyesen szeretnék leadni kérvényüket, azok Szlovákia-szerte csupán nyolc kirendeltséget vehetnek igénybe; listájuk itt található: https://eznamka.sk/sk/zakaznicke-miesta/zoznam-obchodnych-miest?t=7. Ügyfélszolgálatuk pedig a 02/32 777 777-es telefonszámon a nap 24 órájában átfogó tájékoztatást nyújt, reggel hat és este tíz óra között magyar nyelven is.
Mindkét esetben a következőképpen kell eljárni:
– ki kell tölteni egy kérvényt, a nyomtatvány neve: Žiadosť o oslobodenie od platenia úhrady za užívanie diaľníc a rýchlostných ciest pre držiteľov parkovacieho preukazu ŤZP (letölthető a www.eznamka.sk honlapról);
– a kérvényhez csatolni kell a forgalmi engedély és a parkolási kártya mindkét oldalának a fénymásolatát.
Fontos tudni, hogy díjmentesen csak akkor lehet az autópályán közlekedni, ha már megérkezett az engedély visszaigazolása. Az engedély csak Szlovákia területére érvényes, külföldön a parkolási kártya tulajdonosa nem mentesül az autópályadíj fizetése alól.
További fontos tudnivaló, hogy magánszemélyeknek az engedélyt nem kell minden évben megújíttatniuk. Jogi személyeknek viszont évente kell kérvényezniük a díjmentességet.
Mivel az engedély konkrét személygépkocsira érvényes, a díjmentesség abban az esetben is fennáll, ha nem tartózkodik benne a parkolási kártya tulajdonosa, illetve a kártya nincs kihelyezve a szélvédő mögé.
Köböl Tibor szociális tanácsadó,
a kormány Emberi Jogi, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Tanácsa
Fogyatékosügyi Bizottságának tagja

Ha valakinek bővebb tájékoztatásra van szüksége, bátran forduljon munkatársunkhoz telefonon: 0948 046 672.

Nyomtatás E-mail

Orvosi felülvizsgálati eljárás

2018. július elsejével életbe léptek a súlyos egészségkárosodás pénzbeli kompenzálásáról szóló, 447/2008-as sz. törvény módosításai.
Orvosi felülvizsgálati eljárás
Aki egészségi állapota szociális következményeinek kompenzálására szorul, kérheti állapota felülvizsgálatát a területileg illetékes munka-, szociális és családügyi hivatalban. Fontos változás, hogy nincs szükség minden esetben komplex minősítésre, elegendő csupán az orvosi szakvélemény. Ez lerövidítheti az elbírálási folyamat idejét.
Az orvosi szakvélemény a felülvizsgálati eljárás végén készül. Tartalmazza:
– a funkciózavar százalékban megadott mértékét;
– azt a megállapítást, hogy a kérelmező súlyosan egészségkárosodott személynek minősül-e;
– ha igen, milyen támogatásra van szüksége (pl. személyi segítőre vagy gondozóra szorul, milyen segédeszközökre, pénzbeli juttatásokra jogosult);
– esetenként (nem minden esetben) a kérelmező egészségi állapota ismételt felülvizsgálatának időpontját.
A szakvélemény alapján a kérelmező olyan igazolványt (preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – ŤZP) kap, amely tanúsítja, hogy súlyosan egészségkárosodott személyről van szó, és feljogosítja őt különféle kedvezmények igénybevételére. Ha állapota megköveteli, kísérő segítségét is igénybe veheti (az igazolvány neve ilyenkor preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom – ŤZP-S, s ezt a jogosultságot piros csík jelzi rajta).
Lényeges változás a törvényben, hogy a súlyosan egészségkárosodott személynek az egészségi állapotát nem fogják ismételten felülvizsgálni, ha:
– egészségkárosodása tartós;
– funkciózavarának mértéke várhatóan nem változik;
– a további kezelésektől nem remélhető állapotjavulás;
– egészségi állapota feltehetően a későbbiekben is kompenzálásra szorul.

Újdonság a törvényben, hogy a 18. sz. melléklet felsorolja azokat a fogyatékosságokat és betegségeket, amelyek esetében parkolási kártyát lehet igényelni. A felülvizsgáló orvos a lista alapján az orvosi szakvéleményben feltünteti a fogyatékosságot vagy betegséget, amely feljogosítja a kérelmezőt parkolási kártya használatára. Ezek a következők:
– neurológiai betegségek: agyérkatasztrófák, agyi megbetegedések utáni állapot, középsúlyos és súlyos bénulással, szédüléssel járó neurodegeneratív és degeneratív megbetegedések, mozgászavarokkal járó súlyos rohamok, akaratlan mozgások;
– veleszületett vagy szerzett izom-, metabolikus, gerincvelő-, agyi-, reumatikus, gyulladásos és endokrin betegségek következtében kialakult súlyos mozgáskorlátozottság;
– mozgáskorlátozottsággal járó, súlyos, deformációt okozó ortopédiai betegségek, amely érintik a végtagokat, medencét, mellkast vagy hátat, továbbá az alacsony, 120 centiméterig terjedő testmagasság;
– már kis terhelés következtében is középsúlyos vagy súlyos fokú mozgáskorlátozottságot okozó belgyógyászati betegségek: tüdő-, szív-, vese- és májpanaszok;
– genetikai polimorfizmus;
– a záróizmok súlyos betegségei, vizelet- vagy széklettartási probléma, sztóma;
– a szociális kapcsolatok súlyos zavarát okozó lelki betegségek, viselkedési és tájékozódási zavar, középsúlyos vagy súlyos értelmi fogyatékosság, beleértve a pervazív fejlődési zavarokat;
– daganatos betegségek a kezelés ideje alatt;
– részleges vagy teljes vakság;
– a Fowler-teszt szerint több mint 80%-os kétoldali hallásvesztés.
A parkolási kártyát nemcsak a fenti listán felsorolt fogyatékosságok, betegségek esetén ítélhetik meg, hanem akkor is, ha a kérelmező jogosult gépkocsival történő egyéni szállításra.

A pénzbeli támogatás folyósítása  
Visszamenőleg annak a hónapnak az első napjától történik, amelyben elkezdődött a pénzbeli támogatás megítéléséért indított eljárás, akkor is, ha a hónap nem minden napján álltak fenn a jogosultság feltételei. Kivételt képez a gondozási díj, azt csak a gondozással töltött napokért kaphatja meg a gondozó személy.

Nyomtatás E-mail

Személyi segítő (asszisztens)

Köböl Tibor szociális tanácsadó segítségével összefoglaljuk a személyi segítői szolgáltatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat, figyelembe véve azokat a változásokat is, amelyek a súlyos egészségkárosodás pénzbeli kompenzálásáról szóló, 447/2008-as sz. törvény módosításával 2018. július elsejével léptek életbe.

A súlyos fogyatékosságal élő emberek a társadalmi életben való aktív részvételükhöz fogyatékosságuk kompenzálására személyi segítő szolgáltatásait vehetik igénybe. Ehhez pénzbeli támogatás (peňažný príspevok na osobnú asistenciu) igényelhető a munka-, szociális és családügyi hivatalnál.

Személyi segítő az a cselekvőképes személy lehet, aki betöltötte 18. életévét. Ezt a tevékenységet legfeljebb napi 10 órában végezheti (ha azonban a segített személynek családtagja, akkor legfeljebb napi 4 órában).

Nem lehet személyi segítő az, aki maga is segítségre szorul azokban a tevékenységekben, amelyekben segítene. A súlyosan fogyatékos gyermek szülője sem lehet gyermeke személyi segítője annak nagykorúságáig, továbbá az a nevelőszülő sem, akihez bírósági végzés alapján kerül a fogyatékossággal élő gyermek, s a hivatásos nevelőszülő és a bíróság által kijelölt gyám sem.

A személyi segítő a segített személy vagy a személyi segítést közvetítő ügynökség közti írásbeli szerződés alapján végezheti munkáját.

A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy:

 1. milyen tevékenységekben és milyen terjedelemben igényel segítséget a segített személy, mégpedig a hivatal által kiállított komplex szakvélemény alapján, amely felsorolja a jóváhagyott tevékenységek listáját, és meghatározza az óraszámot is;
 2. milyen időszakra vonatkozik a segítés, vagyis havi, illetve éves szinten hány órányi segítésre köttetik meg a szerződés;
 3. milyen jogai és kötelességei vannak a segítőnek;
 4. mekkora lesz a munkadíja, és mi módon kapja meg;
 5. milyen esetekben lehet a szerződést felbontani.

A személyi segítőnek az állam fizeti a nyugdíjbiztosítási járulékát, ha

– a segítést legalább havi 140 órában végzi;

– Szlovákiában van az állandó lakhelye;

– egyébként nem fizet nyugdíjbiztosítási járulékot (tehát nem alkalmazott vagy vállalkozó);

– nem ment korkedvezménnyel nyugdíjba, nem rokkantnyugdíjas, vagy nem érte el a nyugdíjkorhatárt.

Ha a személyi segítő, akinek a nyugdíjbiztosítási járulékát az állam fizeti, nyugdíjtakarékosságot folytat, a havi részleteket is átvállalja az állam. Ennek módjáról érdemes a Szociális Biztosítónál érdeklődni.

A személyi segítőnek adót kell fizetnie a munkadíjából.

A 447/2008-as sz. törvény módosítása értelmében 2018. július elsején a személyi segítésre vonatkozóan is több változás lépett érvénybe:

 • A személyi segítés megítélése ezentúl nem köthető a fogyatékosság fajtájához, fokozatához vagy súlyosságához, ugyanakkor vizsgálják, hogy adott esetben a segítés betölti-e feladatát.
 • Egyes esetekben személyi segítség nyújtható azoknak a gyermekeknek is, akik bírósági végzés alapján gyermekvédelmi intézményekbe kerülnek, és más személy segítségére szorulnak. Ilyen eset lehet például, ha a fogyatékos gyermekről hivatásos nevelőszülő a saját otthonában gondoskodik. Ő maga azonban nem dolgozhat személyi segítőként.
 • A személyi segítési tevékenységekből törölték a jelnyelvi, taktilis (tapintás útján történő) jelnyelvi és az orális vagy artikulációs (szájról való olvasással történő) tolmácsolást.
 • Ha a segítő családtag, új segítési formaként alkalmazhatja az augmentatív és alternatív kommunikációt.
 • A szociális ügyi hivatal bejelenti a Szociális Biztosítónál a személyi segítés tényét, s a feltételek teljesítése esetén a biztosító írásban értesíti a segítőt arról, hogy a nyugdíjbiztosítási járulékot az állam fizeti helyette.
 • A személyi segítő óradíja 3,82 €-ra emelkedett.
 • Törölték a segítségre szoruló személy bevételének figyelembevételét, és a pénzbeli támogatás összegét abban az esetben sem csökkentik, ha a bevétele meghaladja a létminimum négyszeresét.
 • Személyi segítő csak írásbeli szerződés alapján dolgozhat; korábban elvileg szóbeli megállapodés is elegendő volt.
 • Változtak a személyi segítő és a segített személy jogai és kötelességei:

Nem kell feltüntetni a segítés helyét, hiszen az nem köthető egy helyhez.

– Módosul a határidő, ameddig a fogyatékossággal élő személynek el kell juttatnia a szociális hivatalba a személyi segítésről kötött szerződést, esetleges módosítását, illetve felbontását. Ha a szerződést még azelőtt kötötték meg, hogy a fogyatékos személy a szociális ügyi hivatalnál igényelt volna a személyi segítésre vonatkozó pénzbeli támogatást, a kérvényéhez csatolnia kell a szerződést is, egyébként az nem lesz érvényes. Ha a szerződést a kérvény beadása után kötötték meg, a dokumentumot az aláírást követő hónap 5-éig kell eljuttatnia a hivatalba.

– A fenti kötelezettség akkor hárul a fogyatékossággal élő személyre, ha jogerős határozattal megítélték neki a személyi segítésre vonatkozó pénzbeli támogatást. Ellenkező esetben nincs ilyen kötelezettsége. (Magyarán: ha a személyi segítőt a saját zsebéből fizeti.)

– A személyi segítésről szóló szerződés automatikusan érvényét veszti, ha hat egymást követő hónapban nem juttatják el a szociális hivatalba a ledolgozott órákról szóló kimutatást.

A törvény 4-es számú melléklete tartalmazza azokat a tevékenységeket, amelyek a személyi segítő feladatai közé tartozhatnak. Ezek között újdonság: segítség a súlyos fogyatékossággal élő személynek gyermeke ellátásában, annak hároméves koráig.

Az olvasó kérdez

Tisztelt Köböl Tibor!

A Carissimi legutóbbi számában a gondozási díjról volt szó. Megtudhattuk, hogy július elsejétől emelkedett az állam által folyósított gondozási díj összege. Nálunk a faluban viszont a gondozott személy hozzájárulást fizet a gondozójának. Hogy lehetséges ez? Köszönöm válaszát. Egy idős olvasójuk

Tisztelt olvasó!

A szlovák jogrend megnevezésében hasonló, de formájában kétféle gondozási lehetőséget ismer:

– gondozási díj (príspevok na opatrovanie) és

– házi gondozói szolgálat (opatrovateľská služba).

Gondozási díj (447/2008. sz. törvény, 40. §)

Ezt a juttatást hatévesnél idősebb, súlyosan egészségkárosodott személy gondozója kérvényezheti a fenti cikkely alapján. Az igényt maga a gondozó nyújtja be, és neki folyósítják a díjat.  

Arról, hogy a fogyatékos személy valóban gondozásra szorul, a szociális szolgáltatásokról szóló, 448/2008-as sz. törvény 3. sz. melléklete alapján a szociális ügyi hivatal dönt. A melléklet kérdőívet tartalmaz, és a ráutaltság mértékének felmérésére szolgál. Fontos: a gondozási díj csak abban az esetben hagyható jóvá, ha a válaszok alapján a fogyatékos személy ráutaltsága V. vagy VI. fokozatú. A díjat havonta folyósítják. Fontos azonban tudni, hogy ez nem számít munkaviszonynak, ennek ellenére az állam fizeti az egészségbiztosítási és a társadalombiztosítási járulékot, így a gondozással töltött évek beszámítódnak a nyugdíjba, vagyis ledolgozott éveknek számítanak. A teljes képhez tartozik azonban az is, hogy társadalombiztosításon belül az állam nem fizeti a betegbiztosítást és a munkanélküli-biztosítást. Ezáltal a gondozó betegsége esetén nem kaphat táppénzt, és munkanélküli-segélyt sem, ha munkanélkülivé válik.

Házi gondozói szolgálat (448/2008. sz. törvény, 41. §)

Olyan szociális szolgáltatás, amelyet otthoni környezetben nyújtanak mások gondoskodására szoruló személyeknek, akiknek a ráutaltsági szintje legalább II. fokozatú (lásd: 448/2008. sz. törvény, 3. sz. melléklet).

A gondozói szolgálat keretében a törvény 4. sz. mellékletében felsorolt esetekben lehet segítséget kapni. A legfontosabbak közül néhány:

– önellátással kapcsolatos teendők (fürdés, étkezés, öltözködés, vetkőzés stb.)

– a háztartással kapcsolatos teendők (bevásárlás, főzés, takarítás stb.)

– az alapvető szociális aktivitással kapcsolatos esetekben (kísérés – pl. orvoshoz, hivatalba, iskolába, munkába; felolvasás, kommunikáció közvetítése pl. hallássérült személy számára).

A rászorultságot a körzeti orvos határozza meg, a segítség mibenlétét a település szociális munkása állapítja meg, és azt is, hogy hány órás segítségre van az adott személynek szüksége.

Tudni kell azonban, hogy a gondozói szolgálatot nem lehet összekapcsolni a gondozási díjjal és a személyi asszisztenciával sem. Egyidejűleg csupán az egyik segítséget lehet igénybe venni (bár néhány kivétel is van, de ezt most hosszadalmas volna taglalni).

A gondozási díj és a gondozói szolgálat közötti anyagi különbség abban rejlik, hogy a gondozó egy előre meghatározott összeget (gondozási díjat) kap, s ehhez a gondozott személy anyagilag nem járul hozzá, a gondozói szolgálat esetében viszont minden tevékenységnek szabott ára van, és ezt a gondozott személy téríti. Az árlista településenként változó, az árakról a községi/városi hivatalokban lehet érdeklődni.

Felhívom a figyelmet, hogy ez a cikk tájékoztató jellegű, mert minden eset egyedi, és egyedi elbírálást igényel.

Ha valakinek bővebb tájékoztatásra van szüksége, bátran forduljon Köböl Tiborhoz telefonon: 0948 046 672.               

Nyomtatás E-mail

Fogyatékossággal élőket érintő változások 2018-ban

2018. július elsejével számos olyan jogszabály-módosítás lépett életbe, amely hatással lesz a fogyatékossággal élők helyzetére. Munkatársunk, Köböl Tibor szociális tanácsadó a következőkben összefoglalja a legfontosabb változásokat. Az Emberi Jogi, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Kormánytanács mellett működő fogyatékosügyi bizottságnak tagjaként ő maga is részt vett a súlyos egészségkárosodás pénzbeli kompenzálásáról szóló, 447/2008-as sz. törvény módosításának előkészítésében.

Létminimum
Július elsejével változott a létminimum összege. Felnőtt személy esetében 205,07 €, a közös háztartásban élő, együtt elbírált második felnőtt személyre vonatkozóan 143,06 €, kiskorú, de saját jövedelemmel rendelkező, illetve ellátatlan, azaz saját jövedelemmel nem rendelkező gyermekre 93,61 €. A létminimum kihat a 447/2008-as sz. törvényben meghatározott támogatások megítélésenek feltételeire, ezért azokat a határértékeket is közöljük, amelyeket egyes esetekben a pénzbeli támogatást igénylő személy jövedelme nem léphet túl. A létminimum kétszerese: 410,14 € , háromszorosa: 615,18 €, négyszerese: 820,28 €, ötszöröse: 1025,35 €.

Gondozási díj (447/2008-as sz. törvény, 40. §)
•    Gondozási díjban részesülhet: házastárs, szülő, gyám, gyermek, nagyszülő, unoka, testvér, meny, vő, sógor, sógornő, unokaköcs, unokahúg. Gondozó lehet az is, aki egy háztartásban él a gondozottal, az állandó vagy átmeneti lakhelye azonos a gondozott személy állandó lakhelyével, illetve ha a gondozott személy átmeneti lakhelye megegyezik a gondozó állandó lakhelyével.
•    Súlyosan fogyatékos személy ambuláns szociális szolgáltatásként gondozót igényelhet akkor is, ha
– szociális intézményben (csecsemőotthon, idősotthon, gondozói szolgáltatást nyújtó intézmény, szociális otthon, napközi foglalkoztató) él, vagy ilyet látogat (a szolgáltatás minimális igénylési ideje munkanapokon 8 óra; az ennél rövidebb ideig tartó gondozásról a gondozott személynek szerződést kell kötnie gondozójával);
– iskolai létesítményt vagy iskolát látogat, és miután hazamegy, otthon szüksége van gondozóra.
•    Emelkedik a gondozási díj havi összege:
– 369, 36 € (184,71 €) egy gondozott személy esetében;
– 492,34 € (246,20 €) két vagy több gondozott személy esetében;
– 326,16 € (163,06 €) akkor, ha a gondozott súlyosan fogyatékos személy heti több mint 20 óra terjedelemben ambuláns szociális szolgáltatást vesz igénybe a fent említett intézmények valamelyikében;
– 461,81 € (230,88 €) legalább két olyan, súlyosan fogyatékos személy gondozása esetén, akik heti több mint 20 óra terjedelemben ambuláns szociális szolgáltatást vesznek igénybe;
– 480,05 € (240,00 €) abban az esetben, ha az egyik gondozott súlyosan fogyatékos személy heti több mint 20 óra terjedelemben ambuláns szociális szolgáltatást vesz igénybe, a másik pedig kevesebb mint 20 óra terjedelemben vesz vagy egyáltalán nem vesz igénybe ambuláns szociális szolgáltatást.
A zárójelben levő összegek azoknak a gondozóknak járnak, akik öregségi, korkedvezményes öregségi, rokkantsági (ha a munkaképesség-csökkenés mértéke meghaladja a 70%-ot), szolgálati vagy szolgálati rokkantsági nyugdíjban részesülnek.
•    A gondozási díj teljes összegét annak a gondozottnak az esetében fizeti ki a szociális hivatal, akinek a jövedelme nem több, mint a létminimum kétszerese, ellátatlan gyermek esetében a háromszorosa. Amennyivel a jövedelme meghaladja ezeket a határértékeket, annyival csökken a gondozási díj. Példa: ha a gondozott jövedelme 500 euró, a szociális hivatal 89,86 euróval csökkenti a gondozási díjat, mivel a létminimum kétszerese 410,14 euró.
•    Az eddigi 49,80-ról 100 euróra emelkedik az ellátatlan gyermek (gyermekek) esetében a gondozási díjat kiegészítő pótlék. Olyan esetekről van szó, amikor a gyermek gondozója a szülő, akinek nincs más, munkaviszonyból vagy szociális juttatásból származó jövedelme.
•    Ha a gondozott személy 30 napnál hosszabb időt tölt egészségügyi intézményben, a gondozói díj a 30 napot meghaladó idővel arányosan csökken. Ez alól kivételt képez, ha a gondozó kísérőként a gondozott személlyel együtt az intézményben tartózkodik.
•    Ha a gondozott személy erdei iskolában tartózkodik, szociális rehabilitáción van vagy üdül, a gondozási díj összege nem csökken.
•    A gondozott személy elhunytakor a gondozási díjat az elhalálozás hónapjában és a rákövetkező hónapban is folyósítják.

Az elveszett évek visszaszerezhetők
Tanácsadói munkám során gyakran találkozom olyan esetekkel, amikor az a személy, akinek a gondozási díjon kívül más bevétele nincs, nem tudja, hogy a járulékfizetési kötelezettséget az állam átvállalja helyette, hogy a gondozással töltött évei beszámítódjanak a nyugdíjba. Tájékozatlanságuk következtében a Szociális Biztosítónál nem jelentkeztek be, ezáltal a nyugdíjjogosultsághoz szükséges éveket veszítettek. Ez a nyugdíjuk összegére is kezdvezőtlen hatással van. A szociális biztosításról szóló, 461/2003-as sz. törvény értelmében az elveszett évek visszaszerezhetők. Erre kétféle lehetősége van a biztosítottnak:
– Megvárja, amíg eléri a nyugdíjkorhatárt, és ellenőrzi, hogy beszámították-e neki a gondozással töltött éveket.
– A lehető leghamarabb megérdeklődi a Szociális Biztosítónál, hogy nyilvántartják-e az említett éveit.
Egyértelműen az utóbbit javaslom, főként annak, akinek a nyugdíjjogosultságig még hosszú idő van hátra. A Munka-, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) archívumában nagy valószínűséggel megtalálható a gondozás tényét rögzítő határozat, és szükség esetén erről az időszakról az intézmény igazolást adhat.
Ma már nem szükséges a Szociális Biztosítónál bejelenteni a gondozói tevékenység megkezdését, mert erről automatikusan értesítést kap. Akinek azonban a legkisebb kételye támadna, nyújtson be kérvényt a Szociális Biztosítóhoz, hogy ellenőrizzék: nyilvántartásban van-e náluk, és fizeti-e az állam helyette a járulékot.

Nyomtatás E-mail

Újdonságok a jogszabályokban 2017-ben

Változás a társadalombiztosításról szóló, 461/2003-as sz. törvényben:
2017. január elsejétől az állam fizeti a nyugdíjbiztosítást azok számára, akik gondozási díjban részesülnek, illetve akik legalább havi 140 órában személyi segítőként működnek, mégpedig abban az esetben, ha nincs nyugdíjbiztosításuk, nem mentek korkedvezményes nyugdíjba, és nem rokkantnyugdíjasok, de mint gondozók vagy személyi segítők bejelentkeztek nyugdíjbiztosításra. Újdonság, hogy a nyugdíjbiztosítás időtartamának nincs felső határa (korábban legfeljebb 12 év lehetett).
Mindehhez a következő feltételeknek kell teljesülniük: az érintetteknek ki kell tölteniük egy regisztrációs nyomtatványt (Registračný list FO), és benyújtaniuk a Szociális Biztosítóhoz; ha változik a gondozó / személyi segítő vagy a gondozott/segített személye, ellenőrizni kell, hogy továbbra is folyamatban van-e a nyugdíjbiztosítás, nehogy megszakadjon az időtartama. A biztosítás időtartama akkor szakadhat meg, ha valaki egyéb bevételei alapján fizeti a biztosítást, továbbá, ha rokkantnyugdíjassá válik, vagy ha a gondozott személy nagykorú lesz.
Változások a súlyos fogyatékossággal élők anyagi támogatásáról szóló, 447/2008-as sz. törvényben:
Valószínűleg kevesen vannak olyanok, akik ne hallottak volna róla, hogy a gondozási díj összege 2017. január elsejétől 27 euróval emelkedik. Egyúttal megváltozott a gondozási díj összegére kiható jövedelemhatár: a gondozott személy jövedelme miatti gondozásidíj-csökkentés most már csak a létminimum 1,7-szeresét meghaladó jövedelem után történik. Tavaly decemberig ez a szorzó 1,4 volt.
A 27 eurós emelést nem tudom pozitívan értékelni: bár a gondozók bizonyára minden eurónak örülnek, ez az összeg túl kevés az életminőség-változáshoz. A jövedelemhatár emelése viszont kedvező változás, hiszen a gondozói díj összegét ezentúl csak a 336,75 eurót meghaladó jövedelemnél fogják csökkenteni; korábban ez az összeg 277,33 euró volt.
További jelentős változások történtek a jövedelem vizsgálatának szabályaiban. Ezentúl nem számít jövedelemnek az egészségkárosodás okozta hátrányok leküzdésére szolgáló adomány és az adott naptári évben egy felnőtt személynek juttatott, a létminimum 12-szeresét, azaz 2377,08 eurót meg nem haladó pénzadomány sem, amelyet pl. segédeszköz-vásárlásra, gyógykezelésre, rehabilitációra fordítanak. Ilyen esetekben ezentúl nem csökkentik vagy vonják meg a gondozói díjat, illetve más anyagi támogatást.
Itt feltétlenül meg kell említeni, hogy a fogyatékossággal élő személyek képviselői részt vettek a törvény társadalmi vitájában. Több javaslatukat figyelmen kívül hagyták, pl. a személyi segítők díjazásának emelését, de azért sikert is elkönyvelhettek: a cisztás fibrózisban szenvedő gyermekek szülei követelésének eleget téve ezentúl ilyen diagnózis esetén is igényelhető támogatás személygépkocsi-vásárláshoz. Érdekesség, hogy az anyagi támogatásokról szóló törvényben még ebben a választási ciklusban, legkésőbb 2019-ben, nagyobb változások várhatók.
Változás a Munka-, Szociális és Családügyi Minisztérium 7/2009-es sz. rendeletében:
A rendeletet, amely tartalmazza a segédeszközök listáját, és meghatározza a megvásárlásukhoz nyújtott támogatás maximális összegét, első alkalommal módosították. A listán szereplő segédeszközök vásárlására a munka-, szociális és családügyi hivatalokban lehet támogatást igényelni.
A piaci ár megváltozásával összhangban huszonöt segédeszköznek módosult az ára. Némelyikét emelték, másokét csökkentették. Például a személyi számítógép esetében a csökkenés 400 euró, az új ár: 1200 euró.
A listáról hat segédeszközt (fényindikátor, fax, író telefon, telefonkagyló-tartó, írógép, vaknavigátor) töröltek, négy újat (hordozható rámpa, számítógép érintés nélküli vezérlésére szolgáló készülék – a programot is beleértve, vécécsészére szerelhető zuhanyozóülőke, hordozható digitális felolvasókészülék) pedig felvettek rá.
A minisztériumi rendelettel kapcsolatban fontos tudni, hogy gyakran összetévesztik egymással a „segédeszköz árából maximálisan figyelembe vehető összeg” és a „támogatás összege” fogalmakat. Nem ugyanarról van szó. A segédeszköz árából maximálisan figyelembe vehető összeg az az összeg, amelyből kiszámítják a támogatást, és amely a felső határt jelenti abban az esetben, ha a segédeszköz drágább. Ha pl. a segédeszköz árából maximálisan figyelembe vehető összeg 1000 euró, de maga a segédeszköz 2000 euróba kerül, akkor a támogatás nagyságát az ezer euróból számítják ki, és ezt az összeget az igénylő anyagi helyzetéhez mérten még csökkenthetik is.
Kérdéseikre szívesen válaszol:
                                                                                     Köböl Tibor szociális tanácsadó
                                                                                     Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezete
                                                                                     e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
                                                                                     tel.: 0948/046 672

Nyomtatás E-mail

Paragrafus

Felmentés az üzembentartási díj fizetése alól
 
Az igénylés határideje: június vége
Azoknak a családoknak, amelyek villanyszámlát fizetnek, automatikusan havi 4,64 € üzembentartási díjat kell fizetniük a rádió- és televíziókészülékekért. Ezt idén januártól közvetlenül a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) szedi be, ezért azoknak, akik eddig mentesültek a fizetés alól, illetve kedvezményt kaptak, ismét igazolniuk kell a jogosultságukat. Ha ezt nem tették meg, június végéig még megtehetik.
A fizetési kötelezettség alól teljes felmentést kérhetnek azok a háztartások, ahol olyan személy él (egyedül vagy családtagjaival), akinek súlyosan egészségkárosodott személyek számára kiállított („ŤZP”, illetve „ŤZP/S”) igazolványa van; a díj felét fizetik azok a nyugdíjasok (a rokkantnyugdíjasok is, ha nincs ŤZP, illetve ŤZP/S igazolványuk), akiknek a nyugdíjuk mellett más bevételük nincs, és nem élnek közös háztartásban kereső személlyel; ugyancsak a díj felét fizetik az anyagi szükséghelyzetben levők. Az egészségkárosodott személyeknek a Szlovák Rádió és Televízió (RTVS) címére el kell küldeniük a súlyos egészségkárosodást tanúsító igazolványnak vagy annak a határozatnak a fénymásolatát, amellyel a munka-, szociális és családügyi hivatal elismerte az ilyen igazolványra való jogosultságot. A nyugdíjasoktól a nyugdíjuk megállapításáról szóló határozat másolatát kérik, valamint becsületbeli nyilatkozatot (letölthető a www.uhrady.rtvs.sk honlapról) arról, hogy nem élnek közös háztartásban kereső személlyel. Az anyagi szükséghelyzetben levőknek a munka-, szociális és családügyi hivataltól kell igazolást kérniük a szociális támogatás tényéről. Az említett iratokon kívül szükség van a készpénz-átutalási megbízás számára (SIPO-szám) vagy – annak az esetében, aki utalvánnyal fizeti be a díjat – az átutalás egyedi azonosítójára (variabilný symbol). Aki az igazolásokat 2013. június 30-áig elküldi az alábbi címek valamelyikére, januárig visszamenőleg visszakapja az időközben indokolatlanul lefogott összeget.
Postacím: RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava. E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Az RTVS infovonala: 18288.
 
A személyi segítők figyelmébe
 
A személyi segítőknek április 2-áig el kellett készíteniük adóbevallásukat. Ezzel azonban nincs vége a múlt évi jövedelmükkel kapcsolatos kötelezettségüknek. Tudniillik a személyi asszisztenciából származó jövedelmükről szóló igazolást május 31-éig formanyomtatványon el kell juttatniuk az egészségbiztosítójuknak. A nyomtatvány Oznámenie o príjmoch za rok 2012 címmel az interneten is hozzáférhető. Fel kell rajta tüntetni a személyi asszisztenciából származó jövedelem és a kiadások különbözetét (összege az adóbevallás 12. oldalán található). Fontos tudni, hogy minden személyi segítő az első szerződésének megkötése után harminc napon belül köteles bejelentkezni az adóhivatalban. Ott adószámot (daňové identifikačné číslo) kap. Ugyanígy jelentkeznie kell az egészségbiztosítójánál is, de erre csupán nyolc nap áll rendelkezésére.
 
Új építési törvény készül
 
A jelenleg érvényes 36 éve lépett érvénybe. Bár számos alkalommal módosították, elavult, rugalmatlan, és nem felel meg a korszerű követelményeknek. A fogyatékossággal élő emberek abban bíznak, hogy az új törvény előírja az egyetemes (akadálymentes) tervezést. Akadálymentesnek akkor tekinthető a környezet, ha kényelmes, biztonságos, önálló használata minden ember számára lehetséges, ideértve azokat az egészségkárosodott egyéneket is, akiknek ehhez speciális létesítményekre, eszközökre, illetve műszaki megoldásokra van szükségük. Az egyetemes tervezés során például olyan bejárat épül, amelyet sérült és ép ember egyaránt használhat, nem kell külön bejáratot építeni a fogyatékossággal élőknek.
Köböl Tibor szociális tanácsadó

Nyomtatás E-mail

Szociális szolgáltatások díja

A Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás egyik szervezetétől megtudtuk, hogy városukban a sérültek napközi otthonában július elsejével radikálisan emelik a szolgáltatás díját. Most személyenként 7,50 €-t (a vidékiek 15-öt) fizetnek havonta, ehhez jön még a napi 1,60 € étkezési hozzájárulás. A megemelt összeg 67 € lesz, és az étkezési költségekkel együtt havonta 102 €-t kellene az érintett családoknak fizetniük. Többségük az anyagi helyzete miatt erre nem képes. Így a sérült családtagnak valószínűleg otthon kell majd maradnia, és ez életminősége romlásával járhat.

Mivel országos jellegű problémáról van szó, a munka-, szociális és családügyi minisztérium szociális szolgáltatási főosztályának igazgatójánál, Lýdia Brichtovánál érdeklődtünk az ügyben. Válaszát az alábbiakban foglaljuk össze.

A szociális szolgáltatásokról szóló 448/2008-as sz. törvény 2012. március 1-jétől hatályos módosítása értelmében 2012. július 1-jétől a helyi és a megyei önkormányzatok által a felnőttkorúaknak nyújtott némely szociális szolgáltatás költségeinek 50%-át az érintetteknek kell fizetniük (72. §, 2. bek.). A fizetendő összeg emelése mind a kliensek, mind az önkormányzatok körében ellenérzést váltott ki, ezért a tervek szerint a parlament júniusi ülésén a képviselők tárgyalni fognak ennek a kötelezettségnek az eltörléséről. A módosítás elfogadása előtt volt, de utána is van lehetősége (73. §, 9. bek.) az önkormányzatnak hozzájárulni az alacsony jövedelmű kliensek költségeihez a szolgáltatás igénybevételekor. Némelyik élt is vele: általános érvényű rendeletben bevételi sávokat határoztak meg, ezekhez rendelték a kliensnek nyújtandó támogatás mértékét (pl. 200 €-ig 70, 250-ig 50, 300-ig 30%). Abban a városban is eljárhat hasonlóan az önkormányzat. 2012. március 1-jétől az önkormányzatok által nyújtott szociális szolgáltatások költségeihez az állam is hozzájárul. Ez az összeg egy kliensre a fogyatékossággal élők napközi otthonában havi 184 €, az idősotthonokban 320. Ennyivel csökkenthetők a kliensek kiadásai. Mivel a költségekhez való legalább 50%-os hozzájárulás kötelezettségének megszüntetése esetén is lehetősége lesz az önkormányzatnak a költségtérítés mértékének megszabására (0-tól 100%-ig terjedően), a kliensek és családjuk bevételének egy része továbbra is védelemben részesül. Ez azt jelenti, hogy akinek alacsony a jövedelme, annak nem kell a megemelt összegű díjat fizetnie. Ebben az esetben a szülőkre, illetve idős ember esetében arra a nagykorú gyermekre hárul a hiányzó összeg pótlása, akinek eltartási kötelezettsége van iránta. Ugyanakkor a hozzátartozók bevételét is védi a törvény: csak abban az esetben kötelesek hozzájárulni a családtag kiadásaihoz, ha bevételük meghaladja a létminimum 1,3-szeresét (ez jelenleg egy személyre kb. 247 €). Például egy négytagú család (szülők és két kiskorú gyermek) esetében 4-gyel szorozzuk a 247-et, vagyis a családnál 988 €-nak kell maradnia. Más példa: Ha a szülő bevétele 50 €-val haladja meg a 247 €-t, ennyivel kell hozzájárulnia a nagykorú gyermekének nyújtott szociális szolgáltatás díjához. Ha azonban 247 €-nál kevesebb a bevétele, nem kell fizetnie, a költségeket az önkormányzat állja úgy, mint eddig. A ki nem fizetett összeg viszont – legkésőbb az örökösödési eljárás során – behajtható.

Nyomtatás E-mail

Egyéni tanterv

Kedves Carissimi!
Fiam súlyos, veleszületett szívbetegségben szenved. Idén fejezi be az alapiskolát. Betegsége miatt nem mehet közösségbe, ezért egyéni tanterv szerint tanul. Mivel jó tanuló, gimnáziumba szeretne menni. Milyen feltételeket kell ehhez teljesítenie? Járásunk egyik gimnáziumában elutasítottak bennünket, most tanácstalan vagyok. Az is igaz viszont, hogy későn gondolkodtunk, és nem adtuk be sehová a jelentkezést. Tudnának-e nekünk tanácsot adni, hová fordulhatunk?

Válaszol: Matović Misák Judit, gyógypedagógus, Magán Gyógypedagógiai Tanácsadó Központ, Ógyalla

A jelentkezési ívet április 20-áig a nevelési tanácsadónak kell elküldenie a kiválasztott középiskolába. Mivel önök ezt az időpontot lekésték, kérvényezhetik, hogy gyermekük még egy évig az alapiskolában maradhasson (erre a 245/2008-as számú közoktatási törvény 22. §-ának 3. bekezdése értelmében a súlyosan egészségkárosodott gyermek 18 éves koráig lehetőség van). Jövőre a középiskolai jelentkezéshez ne felejtsék el csatolni a gyermekorvos, szakorvos, gyógypedagógus és pszichológus ajánlását. A törvény ugyan középiskolában is lehetővé teszi az egyéni tanterv szerinti tanulást, de erről ajánlatos érdeklődni az adott intézmény igazgatóságán.

Nyomtatás E-mail

Üzenjen a Carissiminek!

Kérdése van?
Írjon a Carissiminek!

Mi a Carissimi?

Segíteni szeretnénk sérült és egészségkárosodott gyermekeket nevelő, főként magyar családoknak súlyos gondjaik leküzdésében. Tovább...

carissimi intro

Hogyan segíthet?

Adója 2%-ával támogathatja a Carissimit,
vagy közvetlenül utalhat számlánkra.

Tovább...

carissimi 2018 4 Page 01

Carissimi folyóirat

A Carissimi legújabb száma
ide kattintva online elérhető!

Apertura de cuenta bet365.es